Over onze Club

Modelbotenclub AEGIR bestaat officieus vanaf juni 1977. De officiële inschrijving bij de Kamer van Koophandel vond een jaar later plaats op 1 oktober 1978. Modelbotenclub AEGIR stelt zich ten doel de belangstelling voor de scheepsmodelbouw te bevorderen, waarbij de nadruk gelegd wordt op radiografische bestuurbare scheepsmodellen.

De naam van de club is afgeleid van de god der zee uit de Noorse mythologie, AEGIR. Op dit moment telt de club zo’n twintig enthousiaste leden. Jaarlijks worden er verschillende evenementen georganiseerd zoals vaarshows, tentoonstellingen en nachtvaren.  Vaak wordt de club uitgenodigd door andere clubs voor door hen georganiseerde evenementen. Dit geschiedt wederzijds, zodat de verschillende clubs contact met elkaar onderhouden.

Aan zowel de vaarvijver als ook op de overige bijeenkomsten wisselen de leden hun ervaringen uit en helpen elkaar bij eventuele problemen. Buiten het varen op de woensdagavond vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur, verzorgen wij op aanvraag speciale vaarshows en tentoonstellingen. Buiten het vaarseizoen (eind september tot eind april) komen de leden als het te koud is om te varen, op de dinsdagavonden bijeen in de Egelantier te Blerick vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur, deels voor de gezelligheid en deels om de problemen te bespreken die zijn ontstaan bij het bouwen van nieuwe modellen.