Keerklep speciebok

Bij het baggeren gaat de opgebaggerde specie via de stortgoot in de naast de baggermolen liggende bakken, die vervolgens op andere plekken weer geleegd worden. Omdat deze bakken zowel aan stuurboord en aan bakboord kunnen liggen, heeft men in de speciebok een klep aangebracht. Hierdoor is het mogelijk de baggerspecie aan de zijde naar keuze af te voeren. Deze functie wilde ik ook in het model aanbrengen, maar door de beperkte ruimte was dit niet gemakkelijk. Hier komt bij dat de klep niet mag lekken naar de buitenzijde toe en richting stortgoten zo goed mogelijk moet afdichten. Na wat denk-en tekenwerk ervoor gekozen een raamwerk te maken uit metalen plaat van 0.5. mm dik en dit dusdanig te buigen en om te zetten dat de klep een aanslag heeft. Zijn de aanslagen te grof of te breed dan loop je het risico dat de specie zich ophoopt achter de afdichting en het geheel verstopt. Na het nodige afteken-en zaagwerk begonnen met het geheel te buigen en te zetten. Om het risico op lekken te verminderen, heb ik het draaipunt van de klep in de stortgoot gelegd. Hierdoor hoefde ik maar aan een kant een o-ring in te brengen en het geheel was dicht. Op de twee linkse foto’s is het raamwerk te zien uit plaat en op de twee rechtse foto’s is het raamwerk en de klep te zien. Het geheel is nog niet vast gezet. Dit zal gelijktijdig met de stortgoten plaatsvinden.       

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.