Aanmaak naam Friesland

De naam Friesland staat op beide zijden van de baggermolen tegen de beplating van de speciebok gemonteerd. Als materiaal kunststof blokmateriaal genomen. Dit heeft zoals bij hout geen nerf en laat zich goed bewerken. Een oud collega heeft thuis een kleine graveer eenheid staan die zulke zaken prima kan maken. Nadat hij de delen gereed had, heb ik ze op maat gezaagd en verder afgewerkt. Daarna eerst de dieperliggende letters geverfd met een goudkleur. Toen de verf droog was de bruine kleur met een rollertje aangebracht. Door deze handelswijze komt er geen verf in de dieperliggende letters.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.