Vaarvijver gesloten ??

Beste leden en andere belangstellenden,

Jl. 29 mei was onze vijver afgesloten vanwege baggerwerkzaamheden. Jullie stellen daar direct vragen bij hoezo baggerwerkzaamheden. Nou het is echt waar er moest gebaggerd worden en wel door baggermolen de Friesland.

Daar binnenkort weer onze vaardag is en er nog weleens zeilboten moeite hebben om in het water komen met hun hoge kiel of lange zwaarden vanaf onze steiger. Vonden wij als bestuur het nodig om het gedeelte voor de steiger uit te baggeren.

Deze baggermolen is door ons lid John Engelen gebouwd. Op schaal 1 : 30 als ik het goed heb. Zie ook voor meer info op emmerbaggermolen Friesland. Om al het bagger af te voeren was ook een splijtbak aanwezig van Hans Perfors. Er zijn foto’s van dit gebeuren gemaakt deze kunnen jullie zien hieronder. De foto’s zijn door Henk Muijsers gemaakt. Er zijn mij geen gegevens bekend van de hoeveelheid bagger die is afgevoerd.

Al met al een beste te waterlating en een prachtig project dat door ons lid John Engelen tot een perfect einde is gebracht. In de nabije toekomst zal er in het blad de modelbouwer waarschijnlijk een artikel over worden gepubliceerd.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.